UKRAYNA’DAKİ SICAK ÇATIŞMANIN “SAVAŞ” OLARAK NİTELENMESİ VE MONTRÖ…

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

AKP hükümeti, Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan çalışmaya istinaden, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan sıcak çatışmanın “savaş”a dönüştüğü tespitine ulaşmış[i]

Bu tespitin anlamı, Montrö Sözleşmesi’nin uygulamaya sokulması ve Ukrayna’nın geçtiğimiz günlerdeki “Türk Boğazlarının Rus savaş gemilerine kapatılması” talebine Türkiye’nin işlem yapmasıdır. Yani Türkiye, artık, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin 19. maddesinin 2. paragrafının ilk cümlesi uyarınca[ii], Türk Boğazlarını savaşan tarafların savaş gemilerine kapatabilecektir. Sözleşmenin 19. maddesinin 4. paragrafı ışığında, bunun istisnası olarak, ister Karadeniz’e sahildar olsun, ister olmasın, savaşan tarafların savaş gemilerinin bağlı oldukları limanlara (üslere) dönme amacıyla Türk Boğazlarından geçebilecekleri, Türkiye’nin buna izin vereceğidir.

Ancak Montrö Sözleşmesi’nin 19 maddesinin 2. paragrafının ilk cümlesinden sonra gelen ifadelerden ve burada Sözleşmenin 25. maddesine yapılmış yollamadan, savaşan tarafların savaş gemilerinin Türk Boğazlardan geçişlerine dair Türkiye’nin getirteceği “geçiş yasağı”nın bir “istisnası” olduğu çıkmaktadır. Sözleşmenin 25. maddesi ışığında, Türkiye’nin getireceği “geçiş yasağı”nın, usulüne uygun olarak yapılmış, Miller Cemiyeti’ne (BM’ye) kaydedilmiş, Türkiye’yi de bağlayan,  uluslararası anlaşmalardan doğan hukuk ve vecibelerin yerine getirilmesini ihlal etmemesi, buna halel getirmemesi gerekmektedir. Ukrayna’da devam eden sıcak çatışma durumu ışığında, bu istisnaya bağlı olarak şöyle bir ihtimal akla geliyor: bir an için, NATO’nun usulüne uygun olarak Ukrayna ile bir anlaşma yaptığını ve anlaşmada NATO’nun Ukrayna’yı savunma taahhüdünün bulunduğunu düşünelim. Tasavvur edilen böyle bir anlaşma, NATO üyesi olduğu için, karine olarak anlaşmaya Türkiye de evet dediği için, Türkiye’yi bağlayabilecektir[iii]. Yarın, NATO’nun böyle bir anlaşma üzerinden Türkiye’nin kapısını çalıp, Ukrayna’ya yardım için müttefik savaş gemilerinin Türk Boğazlarından geçişine izin verilmesini istemesi talep etmesi ihtimal dışı görülemez. Sözleşmenin 19. maddesinin 2. paragrafındaki “istisnaya” dair ifadelerden bunu çıkarıyorum.

Bu çıkarım ve tasvir ışığında, Türkiye’nin Ukrayna’daki sıcak çatışmayı teknik ve hukuksal açıdan “savaş” olarak nitelemesi, Türkiye’yi NATO üzerinden zor bir duruma sokma potansiyelini içeren, oldukça sıkıntılı bir durum oluyor.

Esasen, Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılan çalışmada, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan sıcak çatışmanın “savaş”a dönüştüğü tespitine ulaşılması, sonucu itibarıyla, tartışmaya açıktır. Çünkü “savaş” kavramının, doktrinde ve uluslararası hukuka dair düzenlemeler ile uluslararası yargı yerlerinde genel kabul görmüş bir tanımı bulunmamaktadır. Ülkeler, böyle bir tanımlamaya bugüne kadar yanaşmamışlardır. Bunun da nedeni, uluslararası politikanın cari koşullarında yapılacak bir tanımlamanın, ileride koşullar değiştiğinde kendilerinin elini bağlayacağı, kendileri için hak ve menfaat kaybına yol açabileceğidir. Yani mevcut uluslararası hukuk, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan sıcak çatışmayı “savaş” olarak nitelemesini zorlayıcı bir içeriğe sahip değildir.

Uluslararası hukukta durum bu ama, Türk iç hukukunda konu açıktır, düzenlenmiştir. Yürürlükteki, 4 Kasım 1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’nun 3. maddesinin 5. fıkrasında “savaş” kavramı tanımlanmıştır[iv].  Bu fıkrada, savaşın, “Devletin bekasını temin etmek, milli menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde etmek amacıyla, başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kullanılmasını gerektiren silahlı mücadele” olduğu belirtilmektedir. Hiç şüphesiz, ülkelerin iç hukuklarının, uluslararası hukuka dair konuların açıklığa kavuşturulmasında aydınlatıcı-işaret edici bir yanı vardır. Ve bu yanın, konunun ilgili olduğu ülke için evleviyetle geçerli-anlamlı olacağı da açıktır. Türk iç hukukundaki bu tanım ışığında, şunu sorma ihtiyacı doğuyor:  Ukrayna ile Rusya arasında devam eden sıcak çatışmada, tarafların, “başta askeri güç olmak üzere Devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarını hiçbir sınırlamaya tabi tutmadan kullandığını” söylemek mümkün mü? Rusya’nın Ukrayna karşısında, Ukrayna’nın da Rusya karşısında, “bütün maddi ve manevi tüm güç ve kaynaklarını hiçbir sınırlamaya tabi tutmadan kullanıldığı” görülebiliyor mu? Şahsen, ben göremiyorum. Bunun için, bir “süper güç” olarak, Rusya’nın askeri imkân ve yeteneklerini şöyle bir durup düşünmek yeterli olacaktır. Keza Ukrayna da, sıradan- basit bir ülke değildir, hatırı sayılır askeri imkân ve yeteneğe sahiptir. Ve Ukrayna’nın Rusya karşısında “bunların hepsini” ve “hiç biri sınırlama olmadan” kullandığını düşünemiyorum.

Uluslararası hukuka ve Türk iç hukukuna dair yukarıda belirtilen hususlar ışığında, Türk Dışişleri Bakanlığının, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan sıcak çatışmanın “savaş”a dönüştüğü tespitine ulaşmasının, hem isabetli olmadığını, hem de Türkiye’nin başına işler açabileceğini düşünüyorum. Bu tespitin, Türkiye’nin Montrö Sözleşmesi üzerinden elde ettiği “üstün” avantajlarını kaybetme ve Türkiye’yi bir menfaatinin olmadığı işlere taraf yapma, riski yüksek görülmektedir.

28 Şubat 2022

[i] Cumhuriyet, 28.2.2022, s. 8.

[ii] Montrö Sözleşmesi’nin tam metni için bkz.: Dr. Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Teşkilatlar ile ilgili Temel Metinler, İstanbul, Beta Yayınları, 1987, s. 385-399.

[iii] Böyle ifade edildi ama, hukuksal açıdan, NATO içinde olsa bile, Türkiye’nin NATO üzerinden böyle bir anlaşmaya taraf olabilmesi için, önceden TBMM’den uygun bulma kanununun çıkarılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü Ukrayna NATO üyesi değildir.

[iv] Bkz.: 8.11.1983 tarihli ve  18215 sayılı Resmi Gazete.


ABD’YE AİT İNSANSIZ HAVA ARACININ KARADENİZ’DE DÜŞMESİ ÜZERİNE

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde, Karadeniz’de uluslararası hava sahasında ABD’ye ait bir insansız hava aracı (İHA) düşmüş; ABD İHA’nın Rusya tarafından vurulduğunu iddia etmiş, Rusya ise İHA’nın “ani manevra” sonucu düştüğünü savunmuştu. Ve konu, daha sonra, Karadeniz’e düşen İHA’nın çıkarılmasına gelmişti. İlk başta, bunun nedeni, düşen ABD İHA’sının içerdiği teknoloji ile

ORTADOĞU’DA ÇİN’İN GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIYOR

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk İran ve Suudi Arabistan yetkilileri Çin’de bir araya gelmiş… Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid el Aiban ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, 6-10 Mart tarihlerinde Pekin’de bir araya gelmiş… Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü (yakın zamana kadar Çin’in Dışişleri Bakanı)

TÜRK SİYASETİNDE İYİ PARTİ’NİN SON HAMLESİ VE YAKLAŞAN SEÇİMLER

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk Belli ki, İyi Parti (İP)/Sayın Meral Akşener, Türk siyasal hayatında uzun süre hatırlanacak… Tıpkı “mevcut MHP”/Sayın Devlet Bahçeli gibi. “Mevcut MHP”/Sayın Bahçeli, ne oldu-ne bitti hala bilinmiyor, birden bire hem izlediği politika kendisi ile örtüşmeyen, hem de demediğini bırakmadığı AKP/ Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile yakınlaştı, Cumhur İttifakı üzerinden AKP

“NATO ÜYELİĞİ ONAY SÜRECİ KOLAY DEĞİLDİR”

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk Yukarıdaki başlık bana ait değil. Başlık, Sayın Konur Alp Koçak’ın, 11 Kasım 2022 tarihli Türkgün Gazetesi’nin 11. sayfasında yer alan köşe yazısının başlığıdır. Sayın Koçak’ın köşe yazısında yer alan bazı hususlar, işbu çalışmayı kaleme alma ihtiyacını doğurmuştur. Sayın Koçak, köşe yazısında, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyareti

ABD’NİN GİRİT’TE VE BATI TRAKYA’DA ARTAN ASKERİ VARLIĞI ÜZERİNE…

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk Yunanistan’ın, NATO üyesi olarak ülkesini zaten ABD’ye açmış iken, son dönemde bu işi daha da ileriye taşımasını, ABD’ye Girit’te ve Batı Trakya’da daha ileri konuşlanma imkânı tanımasını, burada biraz farklı ele almaya çalışacağım. Elbette ki, Yunanistan’ın bu yaptıkları, Yunan emeli ve ABD’nin güncel Türkiye yaklaşımı ile birlikte mütalaa edildiğinde, Türkiye

E-mail: bilgi@ascmer.org

Tel: +90 532 414 48 98

Dükkan
© 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki yazılar ve analizler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.