Posts tagged as: Türk DünyasıSIRA “SLAV-ORTODOKS MEDENİYET GRUBU”NA GELMİŞ İKEN TÜRK DÜNYASI’NA DİKKAT

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

16 Şubat tarihi geride kaldı…

ABD’den gelen onca endişe verici açıklamalar “tutmadı”; ABD, “Ukrayna’yı Rusya’ya işgal ettiremedi”, beklenen Rusya işgali gerçekleşmedi, Rus birlikleri geri çekilmeye (üslerine dönmeye) başladı…

Bu “saatten” sonra Ukrayna’nın Rusya ile bu boyutta yeni bir gerginliği yaşaması, mevcut koşullarda, uzak bir ihtimal olarak görülmektedir. Niçin böyle görüldüğü ayrı bir çalışmanın konusu ve burada buna değinilmeyecektir.

Şu an itibarıyla, ABD için de, Rusya için de, Ukrayna gerginliğine dair bazı kazanımlardan söz edilebilir. ABD, fiilen ve fiziki olarak biraz daha Rusya’ya yaklaşmış oldu, Rusya (ve Çin) karşısında “güvenilir müttefik” değerlendirmesi yapma ve NATO’yu “tartma” imkânı buldu. Ancak dünün hatıraları ışığında beklenirdi ki, ABD gücünü öne çıkarsın ve Rusya Ukrayna konusunda geri adım atsın, bu olmadı. Rusya ise, NATO’nun doğuya doğru genişlemesine karşı olan duruşunu, güçlendirilmiş olarak “tazeleme” ve bir kere daha gösterme imkânını buldu, “arka bahçesi” konusundaki hassasiyetini güçlü bir şekilde ortaya koydu. Sovyetlerin dağılmasından sonra Suriye’deki iç çatışma üzerinden görülebilen Rusya’nın askeri imkân ve kabiliyetinin gerçek büyüklüğü, Ukrayna gerginliği sırasında gözler önüne serildi. Eğer Suriye’deki iç çatışmaya bakılarak Rusya’nın Sovyetler dönemindeki eski güçlü günlerine dönme sürecine girdiğine dair yorumlar hatırlanırsa, Rusya’nın Ukrayna gerginliğindeki duruşundan çok daha fazlasının çıkarılması gerekecektir. Rusya, Ukrayna gerginliğinde, açıkça ve çok net olarak, ABD’yi ve ABD’nin liderlik ettiği ülkeleri karşısına alarak, hepsi karşısında kararlı, özgüveni tam, “dik” bir duruş göstermiştir. Bu duruşun arkasında belirgin bir ekonomik ve askeri güç olduğu görülebiliyor. Ve şimdiden sonra Rusya’nın uluslararası politikada çok daha belirgin bir güç sahibi olacağı da görülecektir diye beklenebilir.

Böyle bakınca, şu an itibarıyla, Rusya’nın Ukrayna gerginliğinden elde ettiği kazanımlar, ABD’nin kazanımlarından fazla gözüküyor. Öyle anlıyorum. Ancak bugün için durum böyle anlaşılsa da, ABD konusunda, Rusya’yı oldukça sıkıntılı bir sürecin beklediği de görülebilmektedir. ABD, Ukrayna gerginliğini kullanarak dolaylı ve fiilen Rusya sınırına daha çok yaklaşmıştır. Rusya’yı sadece Avrupa’da değil, Kazakistan’daki son olaylardan da çıkarılabileceği üzere Orta Asya’da da çevreleme peşindedir. ABD, eğer Ukrayna gerginliğinin gerçekçi analizini yapar zayıflıklarını ve eksikliklerini telafi etme cihetine giderse, eğer enerji zenginliğini hem istediği gibi değerlendirip ekonomik açıdan rahatlarsa hem de diplomaside kullanmaya başlarsa, Rusya’nın ABD karşısında işi zor olacaktır.

Rusya için zorluk, sadece bunlarla sınırlı olarak görülemeyecek, daha başka boyutları da olan oldukça ciddi bir zorluktur.  Devamı…KAZAKİSTAN’DAKİ SON OLAYLAR NASIL GÖRÜNÜYOR?

 Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

Geçtiğimiz hafta Kazakistan’ın güneyinde, özellikle Almatı ve civarı ile Jambıl Eyaletinde yoğun olarak kendisini gösteren, başkent Nursultan’a ve diğer bazı şehirlere de sirayet eden kaos/anarşi ve terör ortamı, 8-10 gün gibi kısa bir sürede etkisini kaybetmiş gözüküyor. Medyaya yansıyan haber, yorum ve açıklamalardan, olayların, “saman alevine” benzer şekilde ortaya çıkmış ve sönmüş olduğu gibi bir algı ediniliyor. Ancak bu görüntü ve algı yanıltıcı olabilir. Olayların uluslararası politikaya dair bazı konular ve durumlar ile gösterdiği eş zamanlılık, bir anlamda konjonktür, bunu söylemektedir. Eş zamanlılık ya da konjonktür, olayların etkisini kaybetmiş (saman alevi gibi çabuk sönmüş) gözükmesinin, buzdağının suyun üzerinde kalan kısmı gibi olabileceğini akla getiriyor ki; bu da, temkinli olmayı gerektirmektedir.

Kazakistan’daki son olaylara bakarken, uluslararası politikaya dair şu hususlar akla geliyor, şunlar görülüyor. Devamı…TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA MEVCUT DURUM: HAÇLI SEFERLERİ, OSMANLI’NIN SON DÖNEMİ VE ŞARK MESELESİ

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, ASCMER Başkanı

I. Türk Dış Politikası, öncesi ve sonrası ile 1974’deki Kıbrıs Barış Harekât’ının icra edildiği dönem ve “iki buçuk savaş stratejisinin” konuşulduğu 80’li yılların ikinci yarısından başlayıp 90’lı yılların ortalarına kadar devam eden Türkiye’nin uluslararası terörizm ile mücadelesinin öne çıktığı dönem de dâhil, hiç bugünkü kadar kötü bir durumda gözükmemişti. Dış politikada son 60 yılın en kötüsü bir tablo var.

Türk Dış Politikasında 1923’ten itibaren uygulanmış, bu nedenle yerleşik hale gelmiş, içeride de dışarıda da bilinen, bilindiği için de iç ve dış paydaşları için istikrar ve güven anlamına gelen, özü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” sözünde saklı olan anlayış artık yok. Uygulamaya ve mevcut duruma bakınca, bu, çok açık olarak görülebiliyor. Devamı…ÇİN-RUSYA GÜNCEL İLİŞKİLERİ VE TÜRK DÜNYASI

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

I. Dünya, yeni bir “çok kutupluluğa” doğru yol alıyor. Çin-Rusya ilişkileri, bu bağlamda son derece önemlidir. Bu önem de, sadece bugün için değil, görünür gelecek için de söz konusudur.

Akla gelen şu sorulara verilecek cevapların, konunun anlaşılmasına hizmet edeceği düşünülmektedir. Soğuk Savaş yıllarının iki kutbundan biri olan Moskova, bugün olmasa bile görünür gelecekte yeniden bir kutup olabilecek midir? ABD’nin kutup olma statüsünü koruduğu ve Çin’in yeni bir kutup olduğu yönündeki algının giderek güçlendiği dikkate alındığında, Rusya’nın “üçüncü kutup” olma şansı var mıdır? ABD’nin Ukrayna krizi üzerinden Rusya’ya yüklenmesini ve Çin’in bu konuda sessiz kalmasını nasıl okumak/anlamak gerekir?

Ve Çin-Rusya ilişkilerine bakarken, niçin ve nasıl bir Türk Dünyası gerçeği ile karşılaşılmaktadır? Türk Dünyasının güncel jeopolitiği neler söylemekte ve Ankara için ne gibi imkanları ve fırsatları bünyesinde barındırmaktadır? Devamı…IRAK TÜRKMENLERİ VE TÜRK DÜNYASI

Irak Parlamentosu üyesi ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi; 24 Eylül 2014 Çarşamba günü TEPAV’da gerçekleşen etkinlikte, Irak’ta cereyan eden güncel gelişmeleri Irak Türkmenleri bağlamında değerlendirmiş, görüşlerini katılımcılar ile paylaşmış ve kendisine tevcih edilen soruları cevaplandırmıştır.

Erşat Salihi’nin sunuşunda ve sorulara verdiği cevaplarda dikkati çeken bazı hususlar, özetle aşağıda sunulmuştur: Devamı…

E-mail: bilgi@ascmer.org

Tel: +90 532 414 48 98

Dükkan
© 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki yazılar ve analizler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.