AB’Nİ VE AB KOMİSYONU BAŞKANI SAYIN LEYEN’İ KINAMA MESAJI

Sayın Nikolaus Meyer-Landrut

Büyükelçi

AB Türkiye Temsilcisi

Avrupa Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen, son günlerde, AB’nin Kıbrıs’ta “iki devletli” bir çözüm önerisinin asla kabul etmeyeceğini açıklıyor.

Bir Türk vatandaşı ve bu konuları çalışan bir akademisyen olarak, bu yaklaşımdan ve bu açıklamalardan ciddi olarak rahatsızlık duyuyorum.

Rahatsızlığımın nedenlerini aşağıda paragraflar halinde sunuyorum.

Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Kıbrıs Türk Toplumu ve Kıbrıs Rum Toplumu arasında imzalanmış olan 1959-1960 düzenlemeleri (anlaşmaları), halen yürürlüktedir.

AB’nin “tek devlet” yaklaşımı ve yaklaşımındaki ısrarı, AB Antlaşması’nın 2. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiş, AB’nin üzerine bina edilmiş olduğu, insan haklarına saygı ilkesi ile bağdaşmamaktadır.

Mevcut ve yürürlükte olan düzenlemeler bir yana, uluslararası hukukta, kendilerini diğerlerinden farklı ve ayrı kabul eden toplulukların, içinde yer alacakları kendi veya başka devleti belirleyebilme hakkı (self-determinasyon hakkı) vardır. Bu hak ile bağlantılı, BM Şartı’nın 1/2. maddesi ile 55. maddesi, ayrıca BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi ile BM Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi’nin 1. maddeleri vardır. Bunlar görülmüyor.

Bugünkü Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye’nin, Yunanistan’ın, İngiltere’nin, Kıbrıs Türk Toplumunun ve Kıbrıs Rum Toplumunun imzalamış olduğu anlaşmalar ile 1960’da ortaya çıkmıştır.  Kıbrıs Cumhuriyeti’nde, 1960-1974 arasında Kıbrıs Türk Toplumunun yaşadığı derin acılar ve bu acılara yol açan olaylarda ifadesini bulan Rumların Kıbrıs’ın tamamına ilişkin (Yunanistan ile bağlantılı) emelleri vardır.

Kıbrıs Türk Toplumunun, 1975’de ilan etmiş olduğu “iç self-determinasyon” anlamına gelen Kıbrıs Türk Federe Devleti (KTFD) ile, 1983’de ilan etmiş olduğu “dış self-determinasyon” anlamına gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gerçeği ortada duruyor iken, Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’ni sahiplenmesindeki “sakatlık” ve Ada’nın tümü konusunda muhatap alınmasındaki “yetkisizlik” çok açıktır. Rumların, Adanın tamamı adına AB’ne tam üye yapılması, hem uluslararası hukuka aykırıdır, hem de bu aykırılığı ortadan kaldırmaz.

AB’nin Kıbrıs’ta “tek devlet” ısrarını anlayabiliyorum!… Bu, Rumların, hukuka aykırı bir şekilde ve Adanın tamamı adına AB’ne kabul edilmesinden kolayca çıkarılabilmektedir. Kıbrıs Adası’na ihtiyacı var.

Ancak AB, konuya bir de KKTC ve Türkiye açısından bakmayı denemelidir.

Kıbrıs Türkleri Annan Belgesine evet, Kıbrıslı Rumlar hayır demiş iken, Kıbrıs Türklerini Kıbrıslı Rumların kontrolünde olacak bir devletin (tek devletin) çatısı altında yaşamaya zorlamak ne demek? Böyle bir zorlamanın, demokrasi, hukuk, özgürlük, insan hakları gibi AB’nin de savunduğu yüksek değerler nezdinde bir yeri olabilir mi? Böyle bir yaklaşım, böyle bir zorlama, “Batılı değerler” ve “21. Yüzyıl” gerçeği ile bağdaşıyor mu?

Türkiye, Adada “tek devletin” ekonomik, askeri ve politik açılardan kendisi için ne anlama geldiğinin/geleceğinin farkındadır. “Tek devlet” demek, Türkiye’nin sonunda Kıbrıs konusundaki hak ve hukukundan ve çıkarlarından vazgeçmek zorunda kalacağı ve ciddi savunma ve güvenlik tehdidine muhatap olacağı bir sürece yol vermek demektir. Kimse, Türkiye’nin böyle bir yol vermesini bekleyemez, beklememelidir. Türkiye’nin buna yol vermeye zorlanması, kabul edilemez.

İktidarlar gelip geçicidir.

Türkiye’yi 19 yıldır yöneten iktidara bakıp, “fırsat, bu fırsat” diyerek Kıbrıs konusuna yaklaşmak, ne BM sisteminin lafzına ve ruhuna uyar, ne AB’ne yakışır, ne de AB’nin hayrına olur.

Yukarıda arz ve izah ettiğim mülahazalar ışığında, Kıbrıs’ta “tek devlet” yaklaşımındaki ısrarı için AB’ni, bu ısrarı sıkça dile getirir olduğu için de AB Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen’i, Sayın Büyükelçinin nezdinde/aracılığıyla kınıyorum.

Bu yaklaşım, kolaycılığa kaçan, geleceği ihmal eden, dolayısıyla uzun vadeli ciddi sorunlara kapı aralama potansiyeli çok yüksek, yanlış bir yaklaşımdır.

Saygılarımla. 08 Temmuz 2021

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk


ZAFER AYI, ZAFER HAFTASI VE ZAFER BAYRAMI MESAJI

30 Ağustos Zafer Bayramı denilince hemen akla; 1922 yılının 26 Ağustos’unda başlayan ve 30 Ağustos’unda Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi (Büyük Taarruz)  gelir. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece “Başkomutanlık Meydan Muharebesi”nde (Dumlupınar’da) kazanılan zafere, Büyük Taarruz’a, işaret etmez. Hem Büyük Taarruz içinde cephelerde kazanılmış zaferler, hem de Türk Tarihinde, Ağustos ayı içinde kazanılmış,

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN İMZALANIŞININ 99.YILI MESAJI

Türkiye (Cumhuriyeti) Devleti’nin, egemen ve bağımsız bir devlet olarak, diğer devletler ile eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, “Dünya milletleri ailesi” içinde yer almasına imkân veren, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanışının 99. yıl dönümü… Bir kere daha kutlu olsun. Lozan Barış Antlaşması, Türk Milletinin yüreğindeki “istiklal” ateşinin ve bütün Dünyaya timsal olmuş büyük zaferinin belgesidir.

MAREŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk… Türk Milletine, Türk Devletine ve Türk Vatanına adanmış bir hayat… Sivil-askeri arkadaşları ile birlikte verdiği mücadeleler ve ortaya koydukları bugüne gelmiş yaşayan eserler… Yaşayan en büyük eseri ise, “temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan”, vatandaşı olmakla iftihar ettiğim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti… Diyor ki,

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI

19 Mayıs 1919, büyük Türk Milleti’nin vatan topraklarını düşman çizmeleri altında çiğnenmekten kurtarma ve özgür- bağımsız yaşama iradesini dışa vurduğu, bugün vatandaşı olmakla iftihar ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına giden yolda, bir başlangıçtır, bir işaret fişeğidir.

3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ (DÜNYA TÜRKLERİNİN GÜNÜ) MESAJI

Türk’ün atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında, Türk Ocakları’nda yaptıkları konuşmada şunları söylemiş:

E-mail: bilgi@ascmer.org

Tel: +90 532 414 48 98

Dükkan
© 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki yazılar ve analizler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.