10 KASIM: ATATÜRK’Ü ANMA MESAJI

Vefatının 83. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, rahmetle, şükranla ve özlemle anıyorum.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, büyük Türk Milleti’nin bir ferdi, çok büyük işleri başarmış kutlu atasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arka arkaya yaşanan savaşlardan yoksul, yorgun, yıpranmış ve güç kaybetmiş olarak çıkmış Türk Milleti’ne inanarak ve güvenerek, vatanı işgalden kurtarmaya yönelik Milli Mücadele’yi başlatmış, “Kurtuluş Savaşı Mucizesi”ni gerçekleştirmiş, vatanı düşman işgalinden kurtarmış, milli bir kahramandır, milli bir önderdir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti’nin kapitülasyonlar ve düşman işgali altında ayağa düşmüş onurunu ve saygınlığını düştüğü yerden kaldırıp tarihin altın sayfalarındaki yerine yaraşır bir seviyeye yeniden kavuşturmuş, unutulması mümkün olmayan-olmayacak olan, çok büyük bir şahsiyettir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Milleti’ni hürriyete, istiklale, insan onuruna yaraşan ve milli karakterine en uygun düşen bir yönetim şekline kavuşturmuş, bugün vatandaşı olmakla iftihar ettiğimiz, nitelikleri Anayasamızda yazılı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusudur.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk çağdaşlaşmasının tartışmasız lideridir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, askerdir, komutandır, siyaset adamıdır, eğitimcidir, devlet adamıdır, Dünyadan okuyan-Dünyadaki gelişmeleri takip edendir, ilerlemecidir,  isabetli öngörülerin sahibidir, stratejisttir, diplomattır, vatan ve millet sevdalısıdır, hep milleti ile iç içe yaşamıştır; ne güç/servet peşinde koşmuş, ne yayılmacı bir heves içinde olmuş, ne de muhataplarına tepeden bakmıştır; nereden geldiğini, ne olduğunu, nereye gideceğini bilen azimli, çalışkan, inanç sahibi mümtaz bir şahsiyettir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, düşmanlarının bile saygı duyduğu, başka milletlerin gıpta ile baktığı, kimsenin Türk Milleti’nin kalbinden söküp atmaya muvaffak olamadığı ve olamayacağı eşsiz bir kahramandır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘yurtta barış, dünyada barış” ilkesini insanlığın ve uygarlığın refah ve ilerlemesinde en esaslı etken olarak gören, bunu Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel ilkelerinden biri olarak sayan, bu suretle hem Türkiye’ye çağdaş Dünyayı işaret etmiş, hem de genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne çağdaş Dünyada çok kısa zamanda saygın bir yer kazandırmış, çok yüksek bir şahsiyettir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kazandığı (bir mucize olarak nitelenen) zaferler, gerçekleştirdiği devrimler, az zamanda yaptığı büyük işler ile, Turan’ın uzak köşelerinde büyük sevince, heyecana ve ümide yol açmış Türk’ün kutlu atasıdır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, işte budur, bütün bunlardır…

Böyle bir Ata’ya sahip olmak, Türk Milleti için bir gurur ve iftihar vesilesi olduğu kadar, yürüyerek açtığı ve ışığı ile aydınlattığı yolda yılmadan yürümeye devam etmek, Türk’ün atasına yaraşır işler yapmak da, kendisini büyük Türk Milleti’nin bir ferdi olarak gören herkes için büyük bir sorumluluktur.

Bir kere daha ruhu şad olsun.

Ne mutlu Türk’üm diyene.

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

ASCMER Başkanı

Ankara, 09 Kasım 2020


ZAFER AYI, ZAFER HAFTASI VE ZAFER BAYRAMI MESAJI

30 Ağustos Zafer Bayramı denilince hemen akla; 1922 yılının 26 Ağustos’unda başlayan ve 30 Ağustos’unda Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi (Büyük Taarruz)  gelir. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece “Başkomutanlık Meydan Muharebesi”nde (Dumlupınar’da) kazanılan zafere, Büyük Taarruz’a, işaret etmez. Hem Büyük Taarruz içinde cephelerde kazanılmış zaferler, hem de Türk Tarihinde, Ağustos ayı içinde kazanılmış,

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN İMZALANIŞININ 99.YILI MESAJI

Türkiye (Cumhuriyeti) Devleti’nin, egemen ve bağımsız bir devlet olarak, diğer devletler ile eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, “Dünya milletleri ailesi” içinde yer almasına imkân veren, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanışının 99. yıl dönümü… Bir kere daha kutlu olsun. Lozan Barış Antlaşması, Türk Milletinin yüreğindeki “istiklal” ateşinin ve bütün Dünyaya timsal olmuş büyük zaferinin belgesidir.

MAREŞAL GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk… Türk Milletine, Türk Devletine ve Türk Vatanına adanmış bir hayat… Sivil-askeri arkadaşları ile birlikte verdiği mücadeleler ve ortaya koydukları bugüne gelmiş yaşayan eserler… Yaşayan en büyük eseri ise, “temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan”, vatandaşı olmakla iftihar ettiğim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti… Diyor ki,

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI MESAJI

19 Mayıs 1919, büyük Türk Milleti’nin vatan topraklarını düşman çizmeleri altında çiğnenmekten kurtarma ve özgür- bağımsız yaşama iradesini dışa vurduğu, bugün vatandaşı olmakla iftihar ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasına giden yolda, bir başlangıçtır, bir işaret fişeğidir.

3 MAYIS TÜRKÇÜLER GÜNÜ (DÜNYA TÜRKLERİNİN GÜNÜ) MESAJI

Türk’ün atası Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1923 yılında, Türk Ocakları’nda yaptıkları konuşmada şunları söylemiş:

E-mail: bilgi@ascmer.org

Tel: +90 532 414 48 98

Dükkan
© 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki yazılar ve analizler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.