Posts tagged as: etnisiteMİLLİYETÇİLİK ANLAYIŞIMIZ NASIL OLMALI?

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, ASCMER Başkanı

Bugünkü Birleşmiş Milletler (BM)’in önceki adı, Milletler Cemiyeti (MC) idi… MC de, BM de, Dünyadaki milletlere işaret eder. Dünya, bir milletler ailesi gibidir.

Her millet, önce varlığını koruma ve sürdürme, sonra da kendisini geliştirme ve güçlenme peşindedir. Bu, kolay değildir. Çünkü hem varlığı koruma ve sürdürme, hem de kendini geliştirme ve güçlendirme, kaynak kullanımını gerektirir, yani bunun için kaynağa ihtiyaç vardır. Fakat kaynaklar kıttır. Kaynaklar kıt ama, kaynağa olan ihtiyaç çok yoğundur. Bu da, mücadeleye yol açar. Bu mücadelede amaca/hedefe ulaşma, milleti oluşturan bireylerin harekete geçmesine ve aynı doğrultuda birlikte çalışmalarına bağlıdır. İşte burada karşımıza, ortak bir amaç/hedef doğrultusunda birlikte çalışma bilinci yaratma ve bu bilinci geliştirerek, güçlendirerek gelecek kuşaklara aktarma çıkar. Milliyetçilik, çok basit ve genel olarak, belirtilen bu amaç doğrultusunda, milleti oluşturan bireylerde yaratılmak ve nesilden nesile yaşatılmak istenen o bilincin adıdır. Milliyetçilik, varlıklarını korumalarından ve sürdürmelerinden başlayıp, varlıklarını geliştirmelerine, güçlenmelerine ve kaynak dağıtımına nüfuz etme noktasına gelmeye kadar uzanan bir çizgede, milletlerin varlıklarını sürdürmelerine aracılık eder. Buradan hareketle, milliyetçilik bilinci ile, milletin bireylerinin refahı ve devletinin gücü arasında uyumlu bir ilişkiden söz etmek, bu bilinç ne kadar güçlü ise, birey o kadar müreffeh, devlet de o kadar güçlü demek mümkündür.

Dolayısıyla Türk Milliyetçiliği, Türk Milleti’nin varlığını koruması, sürdürmesi, güçlenmesi ve bunun politik, ekonomik ve güvenlik açılarından uluslararası sistemde ifadesini bulması, Türkiye’nin Dünya Milletler ailesi içinde şerefli/saygın bir yere sahip olması demektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Milleti’ndeki milliyetçilik bilincinin dışa vurumudur, Türk milliyetçiliğinin kurumlaşmış ifadesidir. Ancak bu noktada, Türk Milliyetçiliğini, münhasıran etnisite bağlamında görmediğimi; tarihsel, sosyo-kültürel ve hukuksal bağlamda gördüğümü de belirtmek isterim. Benim için ölçü, olaylar karşısında benzer tepkiler vermektir. Bu tepki, aynı coğrafyada yaşayan, aynı hukuksal statüye tabi olan bireylerden gelebileceği gibi, farklı coğrafyalarda yaşayan, farklı hukuksal statülere tabi bireylerden de gelebilir. Yani temel ölçü, ortak kültür; sevinçte/kıvançta ve tasada/kederde gösterilen birlik-beraberlik… Türk Milliyetçiliğini ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni böyle görüyorum. Devamı…

E-mail: bilgi@ascmer.org

Tel: +90 532 414 48 98

Dükkan
© 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki yazılar ve analizler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.