“ORTA DOĞU’DA TOPLUM VE SİYASET-II” DERSİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME NOTU

(2015-2016 Öğretim Yılı, Güz Dönemi)

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

01 Ekim 2015

I. DERSE VE DERSİN İŞLENİŞİNE DAİR BİLGİLER

a. Bu ders, “ön koşullu” bir derstir. Orta Doğu’nun toplumsal ve siyasal yaşamına değinen bir romanın ödev olarak alınması ve bu ödevin, derste, (i) özet sunumunun yapılması, (ii) değerlendirmesinin yapılması, (iii) tartışmaya açılması ve (iv) yazılı olarak zamanında dersin öğretim üyesine teslim edilmesi, bu dersin “ön koşulu”dur. Dersi alan her öğrencinin bu ön koşulu, -belirtildiği şekilde- yerine getirmesi gerekmektedir.

b. Bu dersten güdülen amaç; güncel Orta Doğu olayları ve Orta Doğu’nun toplumsal ve siyasal yaşamına değinen romanlar üzerinden, Orta Doğu’nun toplumsal ve siyasal yaşamını irdelemek ve çıkarsamalarda bulunmak; Orta Doğu’nun güncel olayları ile toplumsal ve siyasal yapı arasında bağ kurmak; bu suretle, öğrencinin, uluslararası politikaya ilişkin analiz yeteneğinin gelişmesine katkı sunmaktır.

c. Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, dersin öğretim üyesi, haftalık ders programında yer verdiği konuları kendisi anlatacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise; öğrenciler, ödev sunumlarını yapacaklardır.

d. Orta Doğu, hem uluslararası politikada önemli bir coğrafyadır, hem de bir parçasını Türkiye’nin teşkil ettiği bir coğrafyadır. Ders, güncel Orta Doğu olaylarının daha iyi (doğru) anlaşılmasına hizmet edecektir.

e. Dersin özelliği nedeniyle, bu ders için, temel/zorunlu kaynak olarak önerilebilecek bir kitap ismi verilmeyecektir.

f. Gerek dersin öğretim üyesinin, gerekse ilgili akademisyenlerin/uzmanların, aşağıda bu derse ilişkin olarak verilen haftalık konu programında yer alan konulara ilişkin yayınlanmış makale ve kitapları, bu ders için yardımcı ders kaynağı olarak kabul edilecektir.

g. Öğrencilerin sınav sorumluluğu, derste anlatılanlar ile sınırlıdır.

h. Yönetmelik gereği, derse devam aranacaktır.

II. DERSİN HAFTALIK KONU PLANLAMASI

1. Hafta (01 Ekim 2015): Öğrencilere derse ilişkin bilgilendirme yapılması + Orta Doğu’nun Güncel Jeopolitiği/Önemi

2. Hafta (08 Ekim 2015): Orta Doğu’da Öne Çıkan Sorunlara Genel Bir Bakış.

3. Hafta (15 Ekim 2015): Orta Doğu’nun Genel Toplumsal ve Siyasal Yapısına İlişkin Genel Hatırlatmalar.

4. Hafta (22 Ekim 2015): Orta Doğu’da Su Sorunu ve Bu Sorun Işığında Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yapısına Bakış

5. Hafta (29 Ekim 2015): Resmi Tatil (Cumhuriyet Bayramı)

6. Hafta (05 Kasım 2015): Arap Baharı, Suriye Krizi ve Bunlar Işığında Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yapısına Bakış.

7. Hafta (12 Kasım 2015): Orta Doğu’da İran Merkezli Güncel Gelişmeler ve Bunlar Işığında Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yapısına Bakış.

8. Hafta (19 Kasım 2015): Ara Sınavı (Tarih değişebilir.)

9. Hafta (26 Kasım 2015): Kitap Değerlendirmesi (Öğrenci Ödev Sunuşları)-I

10. Hafta (03 Aralık 2015): Kitap Değerlendirmesi (Öğrenci Ödev Sunuşları)-II

11. Hafta (10 Aralık 2015): Kitap Değerlendirmesi (Öğrenci Ödev Sunuşları)-III

12. Hafta (17 Aralık 2015): Kitap Değerlendirmesi (Öğrenci Ödev Sunuşları)-IV

13. Hafta (24 Aralık 2015): Kitap Değerlendirmesi (Öğrenci Ödev Sunuşları)-V

* Kitap Değerlendirmelerinde, ilk derste güncel gelişmeler ele alınacak, kalan iki dersin her birinde de iki öğrenci ödev sunumu yapacaktır.

14. Hafta (31 Aralık 2015): Final Sınavı Öncesinde Konuların Gözden Geçirilmesi ve Sınav Hakkında Bilgilendirme.

III. ÖDEVE İLİŞKİN ESASLAR

a. Öğrenci, ödev olarak işleyeceği (ele alacağı) romanı kendisi araştırıp, seçecektir. İçeriği Orta Doğu ile ilgili olan bazı romanların bir listesi, öğrencilere yardımcı olmak için ayrıca dağıtılacaktır.

b. Seçilecek kitapların Orta Doğu’nun toplumsal ve siyasal yapısı ile ilgili olması esastır (şarttır). Ödev için, roman türünden kitapların tercih edilmesine öncelik verilmelidir. Ayrıca Orta Doğu’nun sadece bugünkü toplumsal ve siyasal yapısını değil, yakın tarihteki toplumsal ve siyasal yapısını konu edinen kitaplar da, bu ödev için düşünülebilir.

c. Öğrenci, ödev alacağı kitabı kendisi belirleyecek ancak, bunu yaparken dersin öğretim üyesinin önceden onayını alacaktır. Dersin öğretim üyesinin önceden onayı alınmamış bir kitabın sunuşuna izin verilmeyecektir. Bu gereği yerine getirmemiş öğrenci, bu ders için öngörülen “ön koşulu” yerine getirmemiş sayılacaktır.

d. Öğrenciler, 15 Ekim 2015 tarihine kadar, -dersin öğretim üyesinin onayını da almış olmak suretiyle- ödev olarak işleyecekleri (ele alacakları) romanın ismini dersin öğretim üyesine vermek durumundadırlar.

e. Bu tarihe kadar roman ismi vermeyen öğrencilere, dersin öğretim üyesi tarafından kitap ödevi verilmeyecek ve bu öğrenciler, bu ders için öngörülen “ön koşulu” yerine getirmemiş sayılacaktır.

f. Hangi öğrencinin, hangi romanı, ödev olarak hangi hafta sunacağı, 22 Ekim 2015 tarihinde öğrencilere duyurulacaktır. Sunuşlar, bu duyurudaki sıraya göre yapılacaktır.

g. Ödevler, yazılı olarak, en geç, sunuşu izleyen bir hafta içinde dersin öğretim üyesine teslim edilecektir.

h. Ödev, bir bütündür. “Sınıfta sunum” ve “yazılı ödevi teslim”, bu bütünün iki parçasıdır. Bu iki parçadan biri eksik olur ise, ödev sorumluluğu yerine getirilmemiş sayılacaktır. Yani eğer sınıfta sunuş yapılmamış ve/veya yazılı ödev zamanında teslim edilmemiş ise, öğrenci ödev almamış sayılacaktır.

i. Ödev, öğrenciye, iki ayrı avantaj olarak yansıyacaktır.

     Birinci avantaj, öğrenciye ödev notu verilecektir. Bu not,  derste sunum (5), derste değerlendirme (3), derste tartışmaya açma (2), yazılı metin (10 -içerik 6+şekil 4- ) şeklinde, 20 not üzerinden yapılacak değerlendirmenin sonucu olacak ve öğrencinin final sınavı notu ile birlikte dikkate alınacaktır.

     İkinci avantaj ise, derste sunumu ve değerlendirmesi yapılan ödev, final sınavı sorularından biri olacaktır.

j. Romanın özetini ve değerlendirmesini içerecek yazılı metin, bilimsel yazım kurallarına (dipnotlu, kaynakçalı, dilbilgisi kurallarına) uygun olarak hazırlanacaktır.

k. Öğrenciler, derste yapılacak roman, sunum, değerlendirme ve tartışmaya aktif olarak katılacaklardır.

III. DİĞER HUSUSLAR

a. Her dersin başlangıcında, hem Orta Doğu ile ilgili, hem de dersin içeriği ile ilgisi kurulmuş uluslararası güncel gelişmelere değinilecektir. Dersin bu bölümüne öğrencilerin hazırlıklı olarak katılımı beklenecektir.

b. Öğrenciler, ders sırasında, dersin bütünlüğünü bozmayacak şekilde, derste ele alınan konular ile ilgili olarak soru sormakta özgürdürler. Keza, ders dışında da, dersin öğretim üyesinin odasına (Rektörlük, 2. Kat, R2-208) uğrayarak veya dersin öğretim üyesinin internet adreslerini (osmetoz@yahoo.com, metin.ozturk@ufuk.edu.tr, baskan@ascmer.org) kullanarak soru sorabilirler, görüşebilirler. Öğrenciler, ders ile ilgili duyuruları ve güncel uluslararası gelişmelere dair yorumları/değerlendirmeleri, dersin öğretim üyesinin web sayfasından (www.ascmer.org) takip edebilirler.

Öğrencilerime sağlık, huzur ve başarı dolu bir yarıyıl diliyorum.


KAYYUM ATAMALARINI DOĞRU BULMUYORUM

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, ASCMER Başkanı Diyarbakır, Mardin ve Van’ın HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanlarının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınmasını, yerlerine söz konusu illerin Valilerinin “kayyum” olarak atanmasını, aşağıda izah edeceğim nedenler ile, doğru bulmuyorum.

KURBAN BAYRAMI MESAJI

Sitemiz üzerinden bizleri izleyenlerin Kurban Bayramlarını kutluyor, kendilerine esenlik dolu günler diliyoruz. Prof. Dr. Osman Metin Öztürk ASCMER Başkanı Ankara, 09 Ağustos 2019

SİYASET YAPMA ANLAYIŞINDA BATI İLE MAKAS AÇILMAYA DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, ASCMER Başkanı Almanya’da Angela Merkel, Aralık 2018’deki Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Kongresinde parti liderliğinı bıraktı, Başbakan olarak 2021’deki genel seçime kadar görevini sürdürecek, sonra kenara çekilecek. Halefleri az-çok belli: Ursula von der Leyen (AB Komisyonu Başkanı) ve Annegret Kramp Karrenbauer (Almanya Savunma Bakanı). İngiltere’de Theresa May, geçtiğimiz Haziran ayının başında,

BU ÜLKÜ OCAKLILAR ALKIŞLANMAZ MI?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ataları, kendilerini de O’nun evlatları olarak gören, vatan, millet ve bayrak sevdalısı gençlerin buluştuğu Ülkü Ocaklarının son dönemde neler yaptığını bilen var mı? Ben medya üzerinden biliyorum. Ve bunu, yüreğinde ülkesinin ve insanlarının ayrı bir yeri olan herkes ile paylaşıyorum. Bakın bu gençler son 45 gün içinde neler yapmış: i. Türkiye’nin

1974 KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’NIN YILDÖNÜMÜ MESAJI

Kıbrıs Türklerinin kendi topraklarında egemen olmasının, özgür ve bağımsız olarak yaşamasının önünü açan 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 45. yıldönümünde; başta “Kıbrıs Davası”nın asla unutulmayacak ismi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “Kurucu” Cumhurbaşkanı “Gazi” Rauf R. Denktaş olmak üzere, bu harekata katılarak bu harekatta şehit düşen, gazi olan ve ter döken Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kıbrıs Türk

E-mail: bilgi@ascmer.org

Tel/Fax: +90 312 235 1841

Dükkan
© 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki yazılar ve analizler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.