“ORTA DOĞU’DA TOPLUM VE SİYASET-II” DERSİ ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME NOTU

(2015-2016 Öğretim Yılı, Güz Dönemi)

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

01 Ekim 2015

I. DERSE VE DERSİN İŞLENİŞİNE DAİR BİLGİLER

a. Bu ders, “ön koşullu” bir derstir. Orta Doğu’nun toplumsal ve siyasal yaşamına değinen bir romanın ödev olarak alınması ve bu ödevin, derste, (i) özet sunumunun yapılması, (ii) değerlendirmesinin yapılması, (iii) tartışmaya açılması ve (iv) yazılı olarak zamanında dersin öğretim üyesine teslim edilmesi, bu dersin “ön koşulu”dur. Dersi alan her öğrencinin bu ön koşulu, -belirtildiği şekilde- yerine getirmesi gerekmektedir.

b. Bu dersten güdülen amaç; güncel Orta Doğu olayları ve Orta Doğu’nun toplumsal ve siyasal yaşamına değinen romanlar üzerinden, Orta Doğu’nun toplumsal ve siyasal yaşamını irdelemek ve çıkarsamalarda bulunmak; Orta Doğu’nun güncel olayları ile toplumsal ve siyasal yapı arasında bağ kurmak; bu suretle, öğrencinin, uluslararası politikaya ilişkin analiz yeteneğinin gelişmesine katkı sunmaktır.

c. Bu ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, dersin öğretim üyesi, haftalık ders programında yer verdiği konuları kendisi anlatacaktır. Dersin ikinci bölümünde ise; öğrenciler, ödev sunumlarını yapacaklardır.

d. Orta Doğu, hem uluslararası politikada önemli bir coğrafyadır, hem de bir parçasını Türkiye’nin teşkil ettiği bir coğrafyadır. Ders, güncel Orta Doğu olaylarının daha iyi (doğru) anlaşılmasına hizmet edecektir.

e. Dersin özelliği nedeniyle, bu ders için, temel/zorunlu kaynak olarak önerilebilecek bir kitap ismi verilmeyecektir.

f. Gerek dersin öğretim üyesinin, gerekse ilgili akademisyenlerin/uzmanların, aşağıda bu derse ilişkin olarak verilen haftalık konu programında yer alan konulara ilişkin yayınlanmış makale ve kitapları, bu ders için yardımcı ders kaynağı olarak kabul edilecektir.

g. Öğrencilerin sınav sorumluluğu, derste anlatılanlar ile sınırlıdır.

h. Yönetmelik gereği, derse devam aranacaktır.

II. DERSİN HAFTALIK KONU PLANLAMASI

1. Hafta (01 Ekim 2015): Öğrencilere derse ilişkin bilgilendirme yapılması + Orta Doğu’nun Güncel Jeopolitiği/Önemi

2. Hafta (08 Ekim 2015): Orta Doğu’da Öne Çıkan Sorunlara Genel Bir Bakış.

3. Hafta (15 Ekim 2015): Orta Doğu’nun Genel Toplumsal ve Siyasal Yapısına İlişkin Genel Hatırlatmalar.

4. Hafta (22 Ekim 2015): Orta Doğu’da Su Sorunu ve Bu Sorun Işığında Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yapısına Bakış

5. Hafta (29 Ekim 2015): Resmi Tatil (Cumhuriyet Bayramı)

6. Hafta (05 Kasım 2015): Arap Baharı, Suriye Krizi ve Bunlar Işığında Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yapısına Bakış.

7. Hafta (12 Kasım 2015): Orta Doğu’da İran Merkezli Güncel Gelişmeler ve Bunlar Işığında Orta Doğu’nun Toplumsal ve Siyasal Yapısına Bakış.

8. Hafta (19 Kasım 2015): Ara Sınavı (Tarih değişebilir.)

9. Hafta (26 Kasım 2015): Kitap Değerlendirmesi (Öğrenci Ödev Sunuşları)-I

10. Hafta (03 Aralık 2015): Kitap Değerlendirmesi (Öğrenci Ödev Sunuşları)-II

11. Hafta (10 Aralık 2015): Kitap Değerlendirmesi (Öğrenci Ödev Sunuşları)-III

12. Hafta (17 Aralık 2015): Kitap Değerlendirmesi (Öğrenci Ödev Sunuşları)-IV

13. Hafta (24 Aralık 2015): Kitap Değerlendirmesi (Öğrenci Ödev Sunuşları)-V

* Kitap Değerlendirmelerinde, ilk derste güncel gelişmeler ele alınacak, kalan iki dersin her birinde de iki öğrenci ödev sunumu yapacaktır.

14. Hafta (31 Aralık 2015): Final Sınavı Öncesinde Konuların Gözden Geçirilmesi ve Sınav Hakkında Bilgilendirme.

III. ÖDEVE İLİŞKİN ESASLAR

a. Öğrenci, ödev olarak işleyeceği (ele alacağı) romanı kendisi araştırıp, seçecektir. İçeriği Orta Doğu ile ilgili olan bazı romanların bir listesi, öğrencilere yardımcı olmak için ayrıca dağıtılacaktır.

b. Seçilecek kitapların Orta Doğu’nun toplumsal ve siyasal yapısı ile ilgili olması esastır (şarttır). Ödev için, roman türünden kitapların tercih edilmesine öncelik verilmelidir. Ayrıca Orta Doğu’nun sadece bugünkü toplumsal ve siyasal yapısını değil, yakın tarihteki toplumsal ve siyasal yapısını konu edinen kitaplar da, bu ödev için düşünülebilir.

c. Öğrenci, ödev alacağı kitabı kendisi belirleyecek ancak, bunu yaparken dersin öğretim üyesinin önceden onayını alacaktır. Dersin öğretim üyesinin önceden onayı alınmamış bir kitabın sunuşuna izin verilmeyecektir. Bu gereği yerine getirmemiş öğrenci, bu ders için öngörülen “ön koşulu” yerine getirmemiş sayılacaktır.

d. Öğrenciler, 15 Ekim 2015 tarihine kadar, -dersin öğretim üyesinin onayını da almış olmak suretiyle- ödev olarak işleyecekleri (ele alacakları) romanın ismini dersin öğretim üyesine vermek durumundadırlar.

e. Bu tarihe kadar roman ismi vermeyen öğrencilere, dersin öğretim üyesi tarafından kitap ödevi verilmeyecek ve bu öğrenciler, bu ders için öngörülen “ön koşulu” yerine getirmemiş sayılacaktır.

f. Hangi öğrencinin, hangi romanı, ödev olarak hangi hafta sunacağı, 22 Ekim 2015 tarihinde öğrencilere duyurulacaktır. Sunuşlar, bu duyurudaki sıraya göre yapılacaktır.

g. Ödevler, yazılı olarak, en geç, sunuşu izleyen bir hafta içinde dersin öğretim üyesine teslim edilecektir.

h. Ödev, bir bütündür. “Sınıfta sunum” ve “yazılı ödevi teslim”, bu bütünün iki parçasıdır. Bu iki parçadan biri eksik olur ise, ödev sorumluluğu yerine getirilmemiş sayılacaktır. Yani eğer sınıfta sunuş yapılmamış ve/veya yazılı ödev zamanında teslim edilmemiş ise, öğrenci ödev almamış sayılacaktır.

i. Ödev, öğrenciye, iki ayrı avantaj olarak yansıyacaktır.

     Birinci avantaj, öğrenciye ödev notu verilecektir. Bu not,  derste sunum (5), derste değerlendirme (3), derste tartışmaya açma (2), yazılı metin (10 -içerik 6+şekil 4- ) şeklinde, 20 not üzerinden yapılacak değerlendirmenin sonucu olacak ve öğrencinin final sınavı notu ile birlikte dikkate alınacaktır.

     İkinci avantaj ise, derste sunumu ve değerlendirmesi yapılan ödev, final sınavı sorularından biri olacaktır.

j. Romanın özetini ve değerlendirmesini içerecek yazılı metin, bilimsel yazım kurallarına (dipnotlu, kaynakçalı, dilbilgisi kurallarına) uygun olarak hazırlanacaktır.

k. Öğrenciler, derste yapılacak roman, sunum, değerlendirme ve tartışmaya aktif olarak katılacaklardır.

III. DİĞER HUSUSLAR

a. Her dersin başlangıcında, hem Orta Doğu ile ilgili, hem de dersin içeriği ile ilgisi kurulmuş uluslararası güncel gelişmelere değinilecektir. Dersin bu bölümüne öğrencilerin hazırlıklı olarak katılımı beklenecektir.

b. Öğrenciler, ders sırasında, dersin bütünlüğünü bozmayacak şekilde, derste ele alınan konular ile ilgili olarak soru sormakta özgürdürler. Keza, ders dışında da, dersin öğretim üyesinin odasına (Rektörlük, 2. Kat, R2-208) uğrayarak veya dersin öğretim üyesinin internet adreslerini (osmetoz@yahoo.com, metin.ozturk@ufuk.edu.tr, baskan@ascmer.org) kullanarak soru sorabilirler, görüşebilirler. Öğrenciler, ders ile ilgili duyuruları ve güncel uluslararası gelişmelere dair yorumları/değerlendirmeleri, dersin öğretim üyesinin web sayfasından (www.ascmer.org) takip edebilirler.

Öğrencilerime sağlık, huzur ve başarı dolu bir yarıyıl diliyorum.


BEKA SORUNU, HERKES AYNI NOKTAYA VURURSA, GERİDE KALIR…

Türkiye-ABD askeri ilişkilerinin uygulaması konusunda uzun süre çalışmış bir akademisyen olarak söylüyorum: Bugün yaşananlar, yeni değil. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde, geçmişte de ciddi sorunlar yaşanmış ve bu tür gelişmeler ile karşılaşılmıştır. ABD ile yakın çalışan ülke yöneticilerinin bunun farkında olarak ilişkileri yürütmesi beklenir. ABD, bir taraftan Barış Pınarı Harekatı’na “sözde” yeşil ışık yakmış, diğer

KINAMA MESAJI

ABD Başkanı Trump’ı, Türkiye Cumhurbaşkanı (ve iktidar partisi AKP’nin Genel Başkanı) Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği, medya üzerinden muttali olduğum, 9 Ekim 2019 tarihli mektubu için şiddetle kınıyorum ve Türkiye’den “gereken” cevabı alacağını ümit ediyorum. 17 Ekim 2019. Prof. Dr. Osman Metin Öztürk ASCMER Başkanı,

GAZİLER GÜNÜ: MESAJ VE BU VESİLEYLE BİR DURUM TESPİTİ

Bugün, 19 Eylül… Gaziler Günü… Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Hayatta olan bütün gazilerimize esenlik içinde bir ömür diliyorum. Bu topraklar, onlarla vatan. Milli ve coğrafi bütünlüğümüz, onlarla bugünlere geldi. Onların aziz hatırları, milli ve coğrafi bütünlüğümüzü koruma inancımızı ayrıca besliyor. Türkiye, onların aziz

ZAFER AYI, ZAFER HAFTASI VE ZAFER BAYRAMI MESAJI

30 Ağustos Zafer Bayramı denilince hemen akla; 1922 yılının 26 Ağustos’unda başlayan ve 30 Ağustos’unda Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Muharebesi (Büyük Taarruz)  gelir. Ancak 30 Ağustos Zafer Bayramı, sadece “Başkomutanlık Meydan Muharebesi”nde (Dumlupınar’da) kazanılan zafere, Büyük Taarruz’a, işaret etmez. Hem Büyük Taarruz içinde cephelerde kazanılmış zaferler, hem de Türk Tarihinde Ağustos ayı içinde kazanılmış

E-mail: bilgi@ascmer.org

Tel/Fax: +90 312 235 1841

Dükkan
© 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki yazılar ve analizler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.