MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İÇİN NE SÖYLEMİŞLER…

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

İşte Türk’ün Atası Mustafa Kemal Atatürk için değişik tarihlerde söylenenler… Vefatının üzerinden 79 yıl geçmiş ama, bu sözler hala çok değerli, mensubiyet şuuru ışığında hala gurur veriyor, bize ışık oluyor, yolumuzu aydınlatıyor… Ve hep öyle olacak…

“Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı, Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.” Illustrierte, Almanya

“Atatürk’ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.” Noell Roger, Fransa

“Her şeyden ötesi, O, bir kurucudur, modern zamanların en büyük ulus kurucusudur.” Andrew Mango, (İngiliz yazar)

“Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini sağlamak isteyenler, Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.” Herbert Melzig (Alman tarihçi)

“Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O’nun 1930’da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.” Sanerwin, Fransa

“Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur duyuyorum.”

Aristide Briand (Fransa Başbakanı-Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında Fransa’nın yeni Türk Devleti ile imzaladığı Ankara Antlaşması’nı, “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diye eleştirenlere Fransa Başbakanı’nın Mecliste verdiği cevaptır. 1921)

“Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: ‘Görüyorsunuz ya’, dedi. ‘Birçok zaferler kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum.’ Cesaret ve zekâsından başka yüreği bu kadar yüce olan böyle bir şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?” George Bennes, (Fransız yazar)

“Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz, Pakistan’da, O’nu geçmiş bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider ve büyük bir yurtsever…” Muhammed Eyüb Han (Pakistan Cumhurbaşkanı)

“Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş haline geldik.” Muhammed İkbal (Pakistanlı şair)

“Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi, herkesin sevgi ve saygısını çeken büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını yaratmıştır.” Mihail Kalinin (SSCB Başbakanı)

“Atatürk’ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkılâplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.” El Tekaddum, Suriye

“Türkiye, dost ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adama malik bulunmak bahtiyarlığına erişmiştir.” Katimerini, Yunanistan

“Çağımızda hiçbir isim Atatürk’ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.” Observer, İngiltere

“Atatürk, Türk Milleti’nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.” Daily Telegraph, İngiltere

“O büyük insan, yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.” Emanullah Han (Afganistan Kralı/Emiri)

“Atatürk, öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez.” Heinrich Krippel (Avusturyalı heykeltıraş)

“Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk’tür.”
Libre Belgique, Belçika

“Mustafa Kemal, yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet yaratmış, essiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır”. Ma Shao-Cheng (Çinli yazar)

“Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.” Hufvud Stadbladet, Finlandiya

Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de, o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk. Sucheta Kripalani (Hindistan/Uttar Pradesh Başbakanı)

Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.” İran, İran

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur.” David Ben-Gurion (İsrail Başbakanı)

“Mustafa Kemal sosyalist değil, fakat görülüyor ki iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici ve iyi düşünceli, akıllı bir lider. Mustafa Kemal, soygunculara karşı bir Kurtuluş Savaşı veriyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultan’ı da yaranı ile birlikte alt edeceğine inanıyorum.” Vladimir İlyiç Lenin (Ekim Devrimi’nin lideri ve SSCB’nin kurucusu)

“Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır. Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken, kendisine, onun fikrince bütün Avrupa’nın en kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.” Franklin Roosevelt (ABD Başkanı, Başkanlığa dört kez seçilmiştir.)

“Kemal Atatürk için daimi bir anıt tesisi münasebetiyle Türkiye’ye tebriklerimi arz ile gurur duyuyorum. Onun gösterdiği yolda yürüyen büyük ulusunuz çok önemli başarılar elde etmiştir. Türk birliğinin ve ilerleyişinin mimarı Atatürk’ün hatırasını anmak için yapılan tören dünyanın her tarafından hür insanlara ilham kaynağı olmuş çok yerinde bir saygıdır.” Dwight D. Eisenhower (NATO’nun ilk Başkomutanı ve daha sonra ABD Başkanı)

“Bir ulusun hayatında bu kadar az sürede bu denli kökten değişiklik pek seyrek gerçekleşir. Bu olağanüstü işleri yapan Mustafa Kemal, hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmıştır. Ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. Elefterios Venizelos (Yunanistan Başbakanı)

“Yakın ve Ortadoğu’da ilk cumhuriyet, doğuşunu ona borçludur. Bu cumhuriyet, birçok ulusun milli özgürlük savaşlarına ışık tutmuştur. Atatürk’ün yönetimindeki Türkiye’nin uluslararası otoritesi yükselmiş ve ülkesi dünya siyasetinde önemli bir rol oynamaya başlamıştır.” Nikita S. Kruşçev (SSCB Devlet Başkanı)

“Bütün dünya, 10 Kasım’da, biz Almanların da dostluk ve saygı ile bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk, daima Türkiye ile Avrupa arasında sıkı bağlar kurmaya çalışmıştır.” Ludwing Erhard (Federal Almanya Şansölyesi/Başbakanı)

“Büyük Yunan filozofu Platon’un ‘Krallar filozof olsa ve filozoflar kralların tahtına otursaydı’ şeklindeki dileği, iki bin yıllık tarihte gerçekleşmedi. Hâlbuki 20. yüzyılda ilk defa olarak Atatürk’ün şahsında Platon’un istediği gibi, kelimenin tam anlamıyla bunu görmekteyiz. O, dahi bir fikir adamı olarak bir milletin, yani Türk milletinin mukadderatını ele almış ve bu milletiyle atıldığı Kurtuluş Savaşı, bu milletin medeni durumunu değiştirmiş bir inkılâp ve diğer milletlerin haklarını da koruyan barış ile insanlığa muhteşem bir örnek vermiştir. Herbert Melzig (Alman tarihçi ve yazar)

Yukarıdaki sözler, Türk Milleti’nin ve bu milletin içinden çıkardığı Ata’sının büyüklüğünün çok somut ifadesidir.

İsimleri belirtilen bu şahsiyetler, dışarıdan Türk’ün Atası Mustafa Kemal Atatürk için bunları söylerken, bugün içeride bizden gözükenler neler neler söylüyor!…

Varsın söylesinler, ben böyle bir milletin evladı olmaktan, böyle bir Ata’ya sahip olmaktan gurur duyuyorum ve hep duyacağım…

Elbet bir gün onlar da güneşin balçık ile sıvanmayacağını anlayacaklardır…

Konuyu, emekli eğitimci Mehmet Halil Arık’ın, 17 Kasım 2012 tarihinde, yalquzaq.com’dan aldığım ve aşağıda tırnak içinde (aynen) verdiğim yazısı ile tamamlayayım.

“Öleni anma (yad etme), vefadır!…

Hele ki; bu ülke, bu devlet, bu halk, bu günlerini O’na borçluysa, vefa bir asli görevdir.

Ölenin mirasına çöreklenen için ise; bu vefanın adı borçtur…

İnsanlık bunu böyle söyler; din de öyle emreder…

Vefasızlık; hayasızlıktır der atalarımız!… Kitaplar da öyle yazar.

Anaya vefa…Babaya vefa…Ata’ya vefa!. Vefa; var olmaya şükür; var edene teşekkür adına…”

Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kere daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun.

osmetoz/ascmer, www.ascmer.org, 06 Kasım 2017


KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI

Kıbrıs Türk halkının, hürriyetine ve egemenliğine sahip çıkışının ve bu mücadelesini Cumhuriyet ile taçlandırmasının 35. yılını idrak ediyoruz. Kıbrıs Türk Halkının Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Maruz kalınan “etnik temizlikten” ve buna bağlı olarak yaşanan onca acılardan, dinmeyen gözyaşlarından sonra,  uğruna can verilerek ve kanla sulanarak vatan yapılmış topraklar üzerinde, büyük fedakârlıklarla kurulmuş ve bugünlere gelmiş

10 KASIM-ATATÜRK’Ü ANMA MESAJI

Vefatının 80. yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ü; 10 Kasım 1953’de, Anıtkabir’de bugünkü yerini alırken, dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın, O’nun tabutu başında yaptığı, aşağıdaki konuşması ile; rahmetle, şükranla ve özlemle anıyorum. “Atatürk… Seni halife yapmak, padişah yapmak isteyenler oldu. İltifat etmedin. Milli irade yolunu seçtin. Hayat ve şahsiyetini milletinin hizmetine vakfettin. Türk’ün gıpta ettiği, taziz ettiği, övdüğü

YILMAZ ÖZDİL’İN “MUSTAFA KEMAL”İ ÜZERİNE

Sözcü Gazetesi yazarı Sayın Yılmaz Özdil’in uzun yıllar süren araştırmalarının ürünü olan ve Ekim 2018’de Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayınlanan “Mustafa Kemal” isimli kitabını kısa sürede okuyup bitirdim. Kitap, sonundaki “Mustafa Kemal’li yıllarda dünya…” bölümü hariç, toplam 498 sayfa. Sayın Yılmaz Özdil, değerli ve kalıcı bir eser ortaya çıkarmış… Mustafa Kemal’in ışığına güç vermiş… Öncelikle

FENERBAHÇE YENİ BİR KUMPASLA KARŞI KARŞIYA OLABİLİR Mİ?

Fenerbahçe, sahasında, renktaşı Ankaragücü’ne 3-1 yenildi… Ankaragücü’nü tebrik ediyorum. Ve Fenerbahçe ile ilgili olarak, Sözcü’nün bugünkü (29.10.2018) nüshasının spor sayfasında (s. 33), Lemi Çelik’in, “Teknik Analiz” köşesinde geçen şu ifadeleri paylaşmak istiyorum. Sayın Lemi Çelik diyor ki; “Maalesef Ali Koç üzerinde bazı oyunlar oynanıyor. … Hem eski başkan Yıldırım’ın hem de Yıldırım Demirören’in Ali Koç’a

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJI

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95. yılını idrak ediyoruz… Cumhuriyet Bayramı, en büyük milli bayramımız… Bütün Türk vatandaşlarının ve kendilerini Türk hissedebilen herkesin Cumhuriyet Bayramlarını kutluyorum. Cumhuriyet’e giden yolun açılmasında, Cumhuriyet’in kurulmasında ve Cumhuriyet’in yaşatılıp bugünlere getirilmesi yolunda mesai harcayan, emeği geçen, sivil-asker herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu yolda toprağa düşmüş bütün şehitleri ve bu yolda kan verip, ter

E-mail: bilgi@ascmer.org

Tel/Fax: +90 312 235 1841

Dükkan
© 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki yazılar ve analizler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.