ASYA: GÜNCEL GELİŞMELER VE ANALİZLERİNCİRLİK-RUSYA HABERLERİNİN YOL AÇTIĞI ÇAĞRIŞIMLAR

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

I. İncirlik, bir TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) tesisidir. Türkiye’nin NATO’ya katılmasından sonra, Soğuk Savaş yılları koşullarında NATO’nun kullanımına açılmış, yani NATO’ya tahsis edilmiştir. ABD de, NATO “şapkası” altında, Türkiye ile yapmış olduğu ikili düzenlemeler (anlaşmalar) sayesinde, 1950’li yılların ortasından itibaren bu tesiste askeri varlık bulundurmaya başlamıştır. ABD’nin TSK İncirlik Tesisi’nde askeri varlık bulundurması, NATO Antlaşması muvacehesindedir ve Türkiye’nin Sovyetlere komşu olması nedeniyle, o yıllarda, (1962 Küba Krizi ve 1964 Kıbrıs Olayları sırasında yaşananlar hariç) genel olarak her iki tarafın çıkarlarına hizmet eden bir görüntüyü yansıtmıştır. Devamı…DAĞLIK KARABAĞ ANLAŞMAZLIĞINDA AZERBAYCAN LEHİNE GELİŞME OLABİLİR

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

Azerbaycan’a bağlı Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin Ermenistan’a bağlanmak istemesi ile 1988 yılında başlayan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaş, 1994 yılında Ateşkes Antlaşması ile sona ermişti. O tarihten bu yana, Dağlık Karabağ bütünüyle ve Azerbaycan topraklarının bir kısmı, Ermenilerin işgali altında bulunmaktadır. Devamı…GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI’NDA LAHEY’DEN KARAR ÇIKTI

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

Lahey’deki Tahkim Mahkemesi, Filipinler’in yaptığı başvuruyu nihayet sonuçlandırdı. Mahkeme; 12 Temmuz 2016 tarihinde açıkladığı kararı ile, Çin’in Güney Çin Denizi üzerinde tarihi hakları olduğu iddiasını yerinde görmedi ve Filipinler’in egemenlik haklarını ihlal ettiğine hükmetti. Karar, kamuoyunda bir süredir beklenen bir karardı. Devamı…TÜRKİYE’NİN İSRAİL İLE YENİDEN YAKINLAŞMASI ÜZERİNE

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

Hatırlanacağı üzere, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan; Ocak 2009’da, Davos’ta yapılan, “Gazze: Orta Doğu’da Barış” panelinde, dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in konuşmasına ve kendisinin konuşmasının kısıtlanmasına “one minute” diye başlayarak yüksek sesli bir tepki vermiş ve yaptığı tepki konuşmasında da açıkça İsrail’i hedef alan ifadeler kullanmıştı. Siyasal literatürde “one minute olayı” olarak kendisine yer bulan bu olay, Ankara-Tel Aviv ilişkilerinde soğukluğa yol açmıştı. Devamı…GÜNCEL TÜRK DIŞ POLİTİKASI VE MHP’DEKİ KURULTAY SÜRECİ

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

Türk siyasal hayatında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile ilgili oldukça tartışmalı bir kurultay süreci yaşanmaktadır. Özellikle Türkiye için son 15-20 yıldır iç politikanın münhasıran dış politika üzerinden yürütülüyor/işliyor olması, bu sürece güncel Türk Dış Politikası bağlamında bakma gereğini ortaya çıkarmıştır. Devamı…


ÖNCEKİ GELİŞMELER VE ANALİZLER


BİLGİLENDİRME VE TEŞEKKÜR

23 Ağustos 2016

01 Eylül 2016 tarihi itibarıyla Ufuk Üniversitesi’nden ayrılacağım ve şimdilik bütün mesaimi Asya Çalışmaları Merkezi (ASCMER)’ne ayıracağım. Öğrencilerimin ve site takipçilerinin bilgilerine sunarım.

Bu vesileyle, bana sağladıkları çalışma imkânı nedeniyle, Üniversite Yönetimine teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

ASCMER Başkanı Devamı…MEZUN ÖĞRENCİLERİMİN BİLGİLERİNE (İş İlanı Hk.)

Devamı…YÜREĞİMDEN GELENLER

Devamı…

"ÜNİVERSİTE/DUYURU KÖŞESİ" ÖNCEKİ YAZILARI

E-mail: bilgi@ascmer.org

Tel/Fax: +90 312 235 1841

Posta Kutusu (PK): 30, Çayyolu-Ankara

Dükkan
© 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki yazılar ve analizler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.