ASYA: GÜNCEL GELİŞMELER VE ANALİZLERSURİYE KRİZİ VE GÜNCEL DURUMU

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

I. Suriye krizi; Mart 2011’de, 2010 yılında başlamış “Arap Baharı”nın bir parçası olarak ortaya çıkmış ve amacı, Suriye’yi özgürleştirme, daha demokratik ve katılımcı bir yönetime kavuşturma olarak açıklanmıştır. Ancak bugün gelinen noktaya bakıldığında, bu amacın unutulduğu, hatırlanmadığı; (i) Suriye’nin özgürleşme ve demokratikleşme bir yana, parçalanma noktasına geldiği; (ii) özellikle Kürt hareketini ve Irak’ın parçalanmasını öne çıkarmak suretiyle, bölgesel dengeleri derinden etkilediği ve bölge ülkelerini, sınırlarının değişme ihtimalini içeren ciddi bir tehdit ile karşı karşıya bıraktığı; (iii) değişen koşullarda, enerji piyasasının kontrolü ile ilgili olduğu, görülmektedir. Uluslararası ilişkiler sistematiği, krizin geldiği nokta ve görünür geleceğe ilişkin öngörüler nedeniyle de, Suriye krizi, küresel dengeler ile ilişkili bir mahiyet arz etmeye de başlamıştır. Devamı…MENBİÇ VE RAKKA ÇAĞRIŞIMI: BÖLGE CİDDİ GELİŞMELERE GEBE GİBİ

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk

I. Suriye krizinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Bu gelişmeler, ABD’nin güncel bazı tasarrufları ve Orta Doğu’daki diğer bazı gelişmeler ile birlikte mütalaa edildiğinde; Menbiç ve Rakka konusu, bir buzdağının suyun üstünde kalan küçük bir kısmı gibi gözüküyor. Doğrudan ve dolaylı olarak bölge ile ilişkilendirilebilecek güncel gelişmeler, Orta Doğu’da değişime ve bu değişimin Türkiye’yi ciddi şekilde etkileyebileceğine işaret etmektedir. Türkiye’nin anayasa değişikliklerine ilişkin referandum ile meşgul olması, bu gelişmelerin gerektiği gibi konuşulup tartışılmasını engellemektedir. Türkiye’de gündemde olan anayasa değişiklikleri ve buna ilişkin referandum ile uluslararası ilişkilerdeki söz konusu gelişmeler arasında bir bağ olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak varsa, bunun önümüzdeki dönemde ortaya çıkması kaçınılmaz görülmektedir. Devamı…TSK’NİN YAPTIĞI İLE ABD’NİN SÖYLEDİĞİ: BAZI ÇAĞRIŞIMLAR

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk Devamı…GENELKURMAY BAŞKANLARININ ANTALYA TOPLANTISI

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk Devamı…BÖLGESEL KOŞULLARDA DEĞİŞİM (İHTİMALİ), TÜRKİYE VE KÜRT HAREKETİ

Prof. Dr. Osman Metin Öztürk Devamı…


ÖNCEKİ GELİŞMELER VE ANALİZLER


REFERANDUMA DAİR…

27 Mart 2017 günü, Fox Tv’nin sabah kuşağındaki “ İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat” programında Ülkü Ocaklarının önceki Genel Başkanlarından üçü konuk idi. Konukların söylediği birkaç husus özellikle dikkat çekici idi.

Hatırlanacağı üzere, anayasa değişikliklerinin (dolayısıyla referandumun) çıkış noktası; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, mevcut ve yürürlükte olan Anayasal sınırları dışına çıkması ve kendisinin Anayasal sınırlar içine çekilememesi nedeniyle bu “fiili” durumunun meşrulaştırılması idi. Böyle bir bakış açısı ya da çıkış noktası, bana göre, ne hukukun üstünlüğü ilkesi ile, ne de demokratik-çağdaş yönetim anlayışı ile bağdaşır. Nitekim “Referandumda Oyum ‘Hayır’ Olacak…” başlıklı önceki yazımda bu hususu, uluslararası ilişkileri de gözeterek, ayrıntılı olarak işlemiştim. Bugün Fox Tv’deki söz konusu programda, Ülkü Ocaklarının önceki Genel Başkanlarından biri, bu duruma, çok somut ve güzel bir örnek verdi. Mealen şunu söyledi: önceki yerel seçimde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan bazı belediyeleri ciddi bir oy çoğunluğu ile belli bir kesim kazandı, bu belediyeler giderek özerklik taleplerini dışa vurmaya başladılar, bu yaptıkları ile cari (pozitif/olan) hukukun sınırları dışına çıktılar, örneğin hendekler kazdılar-farklı vergiler getirdiler-mevzuatta yeri olamayan yönetsel yapılanmalara gittiler, Devlet de bunlara dur dedi ve onları hukukun içine çekti, olması gereken de buydu… Konuşmacı; bu ifadesi ile, o belediyeler için bu yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bunun yapılmadığına, farklı bir yol izlendiğine, Anayasanın değiştirilmesi yoluna gidildiğine, bunu doğru bulmadığına, referandumda “hayır” diyecek olmalarının arkasında bunun olduğuna işaret etti. Bana göre, bu, doğru bir benzetme, isabetli bir örnekti.

Ülkü Ocaklarının önceki Genel Başkanlarının açıklamalarında dikkati çeken ikinci husus, Anayasa değişikliklerinin federalizme kapı araladığı yolundaki değerlendirme idi. Ve mevcut bölgesel koşullar nedeniyle, bu değerlendirmenin de, yerinde ve isabetli olduğu düşünülmektedir. Devamı…PROF. DR. OSMAN METİN ÖZTÜRK BUGÜN MDM’DE SURİYE KONUSUNU KONUŞACAK

ASCMER Asya Çalışmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Osman Metin Öztürk, bugün (22 Mart 2017), saat 19:00’da, Milli Düşünce Merkezi (MDM)’nde, “Suriye Krizi ve Güncel Durumu” konulu bir konuşma yapacaktır.

Özveren Sokak 2/2 Kızılay-Ankara adresinde gerçekleşecek etkinliğe katılım serbesttir.

Kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız.

ASCMER Devamı…HERKESİN KENDİSİ İÇİN BİR ŞEYLER ÇIKARABİLECEĞİ ANLAMLI SÖZLER

Devamı…

"DİĞER KONULAR/DUYURU KÖŞESİ" ÖNCEKİ YAZILARI

E-mail: bilgi@ascmer.org

Tel/Fax: +90 312 235 1841

Dükkan
© 2014 Tüm Hakları Saklıdır. Sitedeki yazılar ve analizler kaynak gösterilmeden kullanılamaz.